top of page
Szukaj

Choroby otępienne

Demencja to ogólny termin na każdą chorobę, która powoduje zmianę w pamięci i/lub umiejętności myślenia. Jest na tyle poważna, że upośledza codzienne funkcjonowanie danej osoby (prowadzenie samochodu, zakupy, praca, komunikacja). Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji.

Naukowcy do dziś nie wypowiedzieli się jednoznacznie na temat przyczyn występowania tej choroby. Uważa się, że działaniem ją wywołującym jest nieprawidłowe gromadzenie się białek w komórkach mózgowych i wokół nich, nie wiadomo jednak co powoduje rozpoczęcie tego procesu. Owo nieprawidłowe gromadzenie białek sprawia, że zmniejsza się liczba neuroprzekaźników zaangażowanych w proces komunikacji pomiędzy komórkami mózgowymi. W przypadku osób z chorobą Alzheimera mamy do czynienia ze szczególnie niskim poziomem neuroprzekaźnika acetylocholiny.

Aluminium – jak oczyścić organizm, w tym mózg z nadmiaru toksyny?

Pomimo, że aluminium jest wydalane z organizmu zdrowego człowieka, to długotrwałe narażanie na kontakt z neurotoksyną pochodzącą z różnych źródeł osłabia układ wydalniczy. W tym wątrobę i nerki, powoduje kumulowanie się jej w tkankach i przenikanie do układu nerwowego.

Aluminium uszkadza barierę krew mózg – osłonę, mającą zabezpieczać układ nerwowy przed szkodliwymi czynnikami i także umożliwić selektywny transport substancji z krwi do płynu mózgowo-rdzeniowego. Bariera krew-mózg przepuszcza tylko glukozę, niektóre aminokwasy, hormony i neurotransmitery. Inne substancje, nawet nieszkodliwe dla organizmu, dla mózgu mogą okazać się toksyczne.

Niedawne sensacyjne odkrycie ujawniło, że mózg jest bezpośrednio połączony z układem odpornościowym, a zaburzenia w obrębie bariery krew-mózg mogą odgrywać niezwykle ważną rolę w przypadku każdej choroby neurologicznej o podłożu immunologicznym – np. autyzm, stwardnienie rozsiane, i dalej różnego rodzaju alergie i stany zapalne. Związek między glinem a zapadalnością na chorobę Alzheimera odkryto już w latach 70-tych ubiegłego wieku.

Jedną z substancji, która jak stwierdzono wiąże aluminium i usuwa je z moczem jest woda krzemionkowa z wysoką zawartością kwasu krzemowego. W jednym z badań klinicznych przeprowadzonych na Uniwersytecie Keele w Wielkiej Brytanii przez 12 tygodni podawano pacjentom cierpiącym na chorobę Alzheimera litr wody z wysoką zawartością kwasu krzemowego, co powodowało zwiększone wydalanie aluminium wraz z moczem i poprawę stanu zdrowia pacjentów.
Podczas picia wody mineralnej bogatej w krzem, aluminium gromadzi się we krwi, a następnie wydalane przez mocz. prof. Chris Exley

Dowodem na to, ze krzem odgrywa ważną role w funkcjonowaniu mózgu jest jego schemat rozlokowania. Większe stężenie krzemu występuje w mózgu niż w plazmie. Koncentracja krzemu w mózgu jest różna w zależności od rejonów występowania.

Analiza elektronowa skorelowała krzem z wapniem i fosforem w mózgu. Zależność pomiędzy wapniem i krzemem była dyskutowana wcześniej. Biochemiczna relacja pomiędzy fosforem i krzemem może dotyczyć specyficznych protein . Krzem wpływa na gospodarkę fosforem w tych proteinach.

Choroba Alzheimera połączona jest ze wzrostem koncentracji aluminium w mózgu. W tym przypadku, równowaga wapniowa, wbudowywanie fosforu do protein i metabolizm żelaza w membranach w niektórych neuronach, jest zakłócony.

Ponieważ krzem jest korelowany z wapniem i fosforem w mózgu, pozbawianie krzemu, w szczególności gdy w diecie jest mało wapnia, powoduje proces podobny do choroby Alzheimera. To znaczy zmienia się bariera krew-mózg, pozwalając na wejście aluminium i jego akumulację w komórkach nerwowych, gdy koncentracja aluminium jest duża.

Zgromadzone fakty jasno wykazują, że krzem jest niezbędny w celu zabezpieczenia przed chorobowymi zmianami w mózgu, w szczególności w przypadku niskiej zawartości wapnia, wysokiej zawartości aluminium w diecie i/lub niewłaściwej pracy tarczycy.

Dlatego też niedożywienie krzemem, w konsekwencji, może być przyczyną starzenia się i procesów chorobowych wpływających na mózg.

Czerwone krwinki muszą przeciskać się przez wąskie naczynia włosowate , krzem uczyni ściany naczyń krwionośnych elastycznymi. Oznacza to, że krew łatwiej dotrze i dostarczy tlen do naszego mózgu, kończyn, a także innych organów, które charakteryzują się drobnymi naczyniami włosowatymi , takich jak nasze oczy i uszy.

Krzem odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu mózgu. Poprzez blokowanie kumulacji glinu,

może ograniczyć możliwość rozwoju choroby Alzheimera. Podawanie krzemu powoduje wzrost możliwości myślowych i zdolności zapamiętywania.

Podczas kuracji krzemowej, należy zwiększyć w diecie dawkę witaminy B1 i potasu lub je suplementować.

Niestety w przypadku aluminium, nie istnieje żaden złoty środek, który pozbędzie się go w pojedynkę. Należy zadbać o wiele czynników, które razem umożliwią skuteczną detoksykację. Po pierwsze trzeba usunąć źródło narażenia na metale ciężkie i jednocześnie zająć się leczeniem dysbiozy jelitowej, co wpływa na modulację układu odpornościowego.

Sam krzem odgrywa jedną z kluczowych ról dla utrzymania organizmu przy życiu. Jego rola nie ogranicza się tylko do tego, że jest integralnym składnikiem każdej komórki i wywiera on istotny wpływ na wiele procesów metabolicznych, ale przede wszystkim dlatego, że dzięki niemu jest możliwe w ogóle życie.


Źródła:
  1. Anna Romaniuk, Jak usunąć aluminium: skuteczna diagnostyka i detoksykacja,

  2. Eric B. Larson, Kristine Yaffe, Kenneth M. Langa, New insights into the dementia epidemic,

  3. H. Förstl, red. T. Zyss,  Leczenie zespołów otępiennych, Wrocław: Elsevier Urban&Partner, 2005,

390 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page